Конвертація кредиторської заборгованості ТОВ у внесок до статутного капіталу – чи допустима така операція?

Конвертація кредиторської заборгованості ТОВ у внесок до його статутного капіталу – чи допустима така операція? Статутний капітал – це задекларований юридичною особою капітал у грошовому вимірі, який утворюється за рахунок майнових внесків (гроші, цінні папери, інше майно) засновників чи учасників юридичної особи при її створенні, або задля забезпечення поточної діяльності компанії. Номінальний (задекларований) розмір статутного…