Операції ІСІ з деривативами (форвардними контрактами)

Застосування форвардних контрактів предметом яких є базовий актив – майнові права на нерухоме майно є поширеним механізмом організації процесів будівництва в Україні. Основною причиною популярності застосування форвардних контактів є те, що відповідно до положень п. 141.6.1. Податкового Кодексу України (надалі – ПК України), звільняються від оподаткування кошти спільного інвестування, а саме: доходи від здійснення операцій…

Продаж частки в статутному капіталі ТОВ з відтермінуванням оплати

На який результат Ви можете розраховувати, якщо перехід прав на частку в статутному капіталі ТОВ відбувався, а покупець не здійснює сплату відтермінової вартості частки ? Чи можна розірвати договір купівлі-продажу і повернути продавцю права на частку в статутному капіталі ? Відповідь на зазначені вище питання, сформував Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду,…

Борги повертають тільки боягузи…?

Боргові відносини між фізичними особами   Кожен із нас неодноразово набував статусу позикодавця та позичальника. У випадку якщо у вас, в черговий раз, виникла необхідність «позичити» своєму другові суму коштів, що так йому необхідна, то з точки зору права ви маєте справу з договором позики. Про те як правильно оформити такі відносини та як вберегти…

Позика від КІФ. Віднесення на витрати відсотків за користування позикою отриманою від КІФ

Суддя Верховного суду США Джордж Сазерленд при здійсненні правосуддя керувався наступним принципом: «Законне право платника податків зменшити суму, яка підлягає сплаті в якості податків або взагалі уникнути їх сплати скориставшись законними засобами, не може ставитись під сумнів». Чи керуються українські суди вказаним вище принципом у випадку, якщо платник податків діяв виключно в межах встановлених законодавством…

Механізм захисту рецептури та технології виготовлення страв через визначення їх статусу, як об’єктів інтелектуальної власності

Розробка фірмових страв, рецептури та особливої технології їх приготування вимагає значних матеріальних затрат та часу, а у зв’язку із великою конкуренцією в сфері громадського харчування вони стають цінним нематеріальним активом, який використовують як для того, щоб завоювати популярність серед відвідувачів, так і з метою підвищення рівня прибутку закладу. Виходячи із вищенаведеного стає очевидним, що напій…

Конвертація кредиторської заборгованості ТОВ у внесок до статутного капіталу – чи допустима така операція?

Конвертація кредиторської заборгованості ТОВ у внесок до його статутного капіталу – чи допустима така операція? Статутний капітал – це задекларований юридичною особою капітал у грошовому вимірі, який утворюється за рахунок майнових внесків (гроші, цінні папери, інше майно) засновників чи учасників юридичної особи при її створенні, або задля забезпечення поточної діяльності компанії. Номінальний (задекларований) розмір статутного…

Підприємницька діяльність без реєстрації ФОП

Підприємницька діяльність без реєстрації ФОП В Україні забороняється здійснення господарської діяльності фізичною особою без реєстрації як суб’єкта господарювання або без одержання ліцензії, дозволу чи іншого дозвільного документа для провадження певних видів господарської діяльності. Згідно зі статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачено, що провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання або…

Форс-мажор: як отримати сертифікат

Форс-мажор: як отримати сертифікат   Поняття «форс-мажорні обставини» трапляється в багатьох нормативно-правових актах. А для його позначення використовують різні назви: «форс-мажорні обставини», «обставини непереборної сили», «форс-мажор». Форс-мажор (переклад з французької мови – вища сила) – це непередбачувані обставини, які не залежать від волі сторін договору, за яких неможливо виконати покладені на них зобов’язання. Компетентними органами…

Використання художніх творів у маркетингових матеріалах

Використання художніх творів у маркетингових матеріалах Доволі часто суб’єкти господарювання стикаються з необхідністю використання реклами задля популяризації та просування свого бізнесу. Маркетологам у свою чергу потрібно створити таку рекламу, яка буде відповідати очікуванням замовника та потребам бізнесу. При створенні такої реклами ефективним інструментом може виступити використання добре відомих художніх творів. Використання у рекламі художніх творів…

Дещо про права орендаря протягом дії карантину

Права орендаря у зв’язку із змінами, передбаченими Законом про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019) № 540-IX від 30.03.2020 року   Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 запроваджено певні карантинні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу…

Мiжнaрoднa рeєcтрaцiя прoмиcлoвих зрaзкiв

Мiжнaрoднa рeєcтрaцiя прoмиcлoвих зрaзкiв Як вiдoмo, пaтeнт нa прoмиcлoвий зрaзoк (oхoрoнa зoвнiшньoгo вигляду вирoбу) щoдo oб’єктa iнтeлeктуaльнoї влacнocтi нaдaє прaвoву oхoрoну нa тeритoрiї лишe тiєї крaїни, в якiй вiн був зaрeєcтрoвaний. У випaдку якщo зaявник зaцiкaвлeний зaхиcтити cвiй прoмиcлoвий зрaзoк зa кoрдoнoм, нeoбхiднo зaрeєcтрувaти пaтeнт нa цeй oб’єкт нa тeритoрiї кoжнoї з крaїн, якi йoгo…

Відшкодування витрат на послуги адвоката

Підстави, умови та розміри відшкодування витрат на професійну правничу допомогу Право на професійну правничу допомогу є одним із конституційних, невід’ємних прав людини, що має загальний характер. Відповідно до статті 59 Конституції України «Кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав».…

Юридичні наслідки застосування печатки суб’єктом господарювання

Юридичні наслідки застосування печатки суб’єктом господарювання Часи, коли печатка в Україні була обов’язковим атрибутом юридичної особи, вже позаду. Альтернативність застосування печатки (використання печатки не є обов’язковим) закріплена на законодавчому рівні. Такі зміни були запроваджені Законом України від 23.03.2017 р. № 1982 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та…

Договір комерційної концесії (франчайзингу)

ВИКОРИСТАННЯ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНШИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ/ФРАНЧАЙЗИНГ) Наявність ефективного бізнесу в сфері громадського харчування, торгівлі або послуг може викликати бажання у його власника поділитись існуючим досвідом та напрацюваннями і дозволити іншим відтворити на визначених власником умовах формат його діяльності. Як правило, власник надає іншій особі можливість використання належних йому прав щодо об’єктів…

Розподіл майнових прав на службовий твір між роботодавцем та працівником

Об’єкт інтелектуальної власності, створений у зв’язку з виконанням трудових обов’язків. Розподіл майнових прав на службовий твір. Чинне законодавство містить численні прогалини та суперечності у сфері регулювання прав інтелектуальної власності (ІВ) роботодавця на об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ), створені працівниками у зв’язку з виконанням трудових обов’язків. Це важливо пам’ятати при оформленні трудових відносин з відповідною категорією працівників…

Внесення майна в статутний капітал за новими правилами: 1 дія, 2 реєстри, 3 етапи

Внесення майна в статутний капітал за новими правилами: одна дія, два реєстри, три етапи Турбо-режим законотворення не оминув і сферу корпоративних відносин та державної реєстрації прав. Новий закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності» № 159-IX, більше відомий в народі як «антирейдерський», вніс чимало новацій. Змін зазнали закони «Про…

Дещо із судової практики про арешт банківських рахунків виконавцем

БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ: ЗЛОВЖИВАННЯ ВИКОНАВЦІВ   НЕПРАВОМІРНІСТЬ АРЕШТУ РАХУНКУ НА ЯКИЙ НАРАХОВУЮТЬСЯ АЛІМЕНТИ   Постановою державного виконавця від 30 січня 2017 року було накладено арешт на грошові кошти боржника. 12 липня 2017 року вона звернулась із заявою до Славутського міськрайонного відділу Державної виконавчої служби України Головного територіального управління юстиції в Хмельницькій області про зняття арешту з…

Інтернет як місце порушення прав інтелектуальної власності

Інтернет як місце порушення прав інтелектуальної власності У мережі Інтернет можуть бути розміщені лише ті об’єкти права інтелектуальної власності, які можуть бути представлені у цифровій формі: контент веб-сайтів; розпізнавальна частина доменних імен; метатеги. Неправомірне використання об’єкта інтелектуальної власності у мережі пов’язане, по-перше, з сутністю самого такого об’єкта, а по-друге, з фізичними можливостями цієї мережі. Так,…

Способи правового захисту ТМ при її копіюванні конкурентами

Способи правового захисту ТМ при її копіюванні конкурентами Реєстрація прав на торговельну марку, упакування продукції перед її запуском на ринок є необхідним інструментом для захисту своєї ділової репутації, прав на таку торговельну марку та виокремлення своєї продукції. Проте, непоодинокими є випадки, коли навіть після реєстрації права інтелектуальної власності на конкретну торговельну марку, виникає конфлікт стосовно…

Реєстрація нетрадиційних торговельних марок

Реєстрація нетрадиційних торговельних марок   Торговельна марка (знак для товарів та послуг) є одним з ключових факторів конкуренції, бо забезпечує захищеність товару чи послуги від дій конкурентів і закріплює позиції щодо товарів-замінників. Популярність торговельної марки має наслідком популярність самої компанії, зміцнює довіру партнерів, полегшує доступ компанії до необхідних ресурсів. Згідно статті 492 ЦК України, торговельною…

Використання музичного контенту в закладах громадського харчування

Підстави та порядок використання музичного контенту в закладах громадського харчування   У зв’язку з прийняттям Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» від 15 травня 2018 року, частина положень, якого набула чинності в другій половині 2019 року (далі – Закон), регулювання суспільних відносин, що виникають в…

Застосування системи HACCP в Україні

Застосування системи HACCP в Україні   Сфера діяльності: громадське харчування  Починаючи з 20.09.2019 року набувають обов’язкового характеру положення деяких нормативних актів[1], якими передбачено застосування HACCP для усіх – навіть найдрібніших підприємств, які працюють з продуктами харчування. Відповідно до цих положень, усі підприємства, які використовують продукти громадського харчування, зобов’язані перейти на нові стандарти контролю якості харчових…

Про право вибору країни оподаткування процентів, які виплачуються нерезиденту

Судова практика щодо застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування стосовно процентів   У міжнародних договорах про уникнення подвійного оподаткування, укладених Україною, стосовно процентів (аналогічно і дивідендів та роялті) застосовується типове формулювання: «Проценти, що виникають у Договірній Державі і сплачуються резиденту другої Договірної Держави, можуть оподатковуватись у цій другій Договірній Державі». Навколо слова «можуть» у середовищі практиків…

Міжнародна реєстрація торгової марки

Міжнародна реєстрація торгової марки Як відомо, правова охорона торгової марки (знаку для товарів і послуг) поширюється лише на територію реєстрації ТМ. Звичайно, використання торгової марки можливе й за кордоном, але це до моменту зацікавленості іноземних конкурентів та їх реєстрації у відповідних реєстрах. Також можуть виникнути проблеми при експорті продукції, адже торгова марка повинна бути внесена…

Чи можна захистити дизайн закладу громадського харчування?

Чи можна захистити дизайн закладу громадського харчування? Створення вдалого дизайну закладу громадського харчування вимагає значних затрат як часу, так і коштів. Дизайн закладу, окрім естетичних функцій, виконує також ідентифікуючу роль – саме використання характерного дизайну в оформленні закладів відповідної мережі є одним із способів її ідентифікації.   Відтворення чужого дизайну може бути зумовлено не тільки…

Як не стати об’єктом податкової перевірки

Як не потрапити під приціл ДФС і не стати об’єктом податкової перевірки В Україні з 1 січня 2019 року закінчився мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу, вперше введений в 2014 році. Це означає, що відновлюються планові податкові перевірки, тому бізнесу знову потрібно постійно бути готовим до візитів контролюючих органів. Документальна позапланова перевірка Чи стане…

КІК: До чого потрібно готуватись українським власникам іноземних компаній з 2019 року

КІК: До чого потрібно готуватись українським власникам іноземних компаній При веденні бізнесу часто використовується можливість реєстрації класичної офшорної компанії або компанії в юрисдикціях із низьким оподаткуванням. Якщо власником або співвласником такої компанії є громадяни України, то доходи, отримані від роботи таких іноземних компаній необхідно задекларувати в Україні та сплатити податок з доходу (ПДФО). Однак, як…

Коли «ні» означає «ні»: нове законодавство щодо статевих злочинів

Коли «ні» означає «ні»: нове законодавство щодо статевих злочинів 11 січня 2019 року набирають чинності зміни до Кримінального кодексу України (ККУ) щодо зґвалтування та сексуального насильства. Серед іншого, у новій редакції викладено статтю 152 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за зґвалтування – вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної…

Зелений туризм – перспективний напрямок бізнесу в Україні

Зелений туризм – перспективний напрямок бізнесу в Україні ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ Сільський зелений туризм визнано окремим видом туризму, розвиток якого є пріоритетним напрямом державної політики у статтях 4 та 6 Закону України “Про туризм”, № 324 від 15.09.1995 р. У законодавстві України сільський зелений туризм розглядається як одна із послуг, що може надаватися в…

Аутстафінг в українських умовах: легальні схеми і незаконні «схемки»

Аутстафінг в українських умовах: легальні схеми і незаконні «схемки»   2018 рік минає під знаком підвищеної уваги до такого виду послуг як аутстафінг з боку контролюючих органів, зокрема, ДФС та Держпраці. При цьому, за двадцять років його існування в Україні аутстафінг досі залишається не повністю зрозумілим широкому загалу, або викликає недовіру щодо його абсолютної легальності.…