Механізм захисту рецептури та технології виготовлення страв через визначення їх статусу, як об’єктів інтелектуальної власності

Розробка фірмових страв, рецептури та особливої технології їх приготування вимагає значних матеріальних затрат та часу, а у зв’язку із великою конкуренцією в сфері громадського харчування вони стають цінним нематеріальним активом, який використовують як для того, щоб завоювати популярність серед відвідувачів, так і з метою підвищення рівня прибутку закладу. Виходячи із вищенаведеного стає очевидним, що напій…

Використання художніх творів у маркетингових матеріалах

Використання художніх творів у маркетингових матеріалах Доволі часто суб’єкти господарювання стикаються з необхідністю використання реклами задля популяризації та просування свого бізнесу. Маркетологам у свою чергу потрібно створити таку рекламу, яка буде відповідати очікуванням замовника та потребам бізнесу. При створенні такої реклами ефективним інструментом може виступити використання добре відомих художніх творів. Використання у рекламі художніх творів…

Мiжнaрoднa рeєcтрaцiя прoмиcлoвих зрaзкiв

Мiжнaрoднa рeєcтрaцiя прoмиcлoвих зрaзкiв Як вiдoмo, пaтeнт нa прoмиcлoвий зрaзoк (oхoрoнa зoвнiшньoгo вигляду вирoбу) щoдo oб’єктa iнтeлeктуaльнoї влacнocтi нaдaє прaвoву oхoрoну нa тeритoрiї лишe тiєї крaїни, в якiй вiн був зaрeєcтрoвaний. У випaдку якщo зaявник зaцiкaвлeний зaхиcтити cвiй прoмиcлoвий зрaзoк зa кoрдoнoм, нeoбхiднo зaрeєcтрувaти пaтeнт нa цeй oб’єкт нa тeритoрiї кoжнoї з крaїн, якi йoгo…

Договір комерційної концесії (франчайзингу)

ВИКОРИСТАННЯ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНШИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ/ФРАНЧАЙЗИНГ) Наявність ефективного бізнесу в сфері громадського харчування, торгівлі або послуг може викликати бажання у його власника поділитись існуючим досвідом та напрацюваннями і дозволити іншим відтворити на визначених власником умовах формат його діяльності. Як правило, власник надає іншій особі можливість використання належних йому прав щодо об’єктів…

Розподіл майнових прав на службовий твір між роботодавцем та працівником

Об’єкт інтелектуальної власності, створений у зв’язку з виконанням трудових обов’язків. Розподіл майнових прав на службовий твір. Чинне законодавство містить численні прогалини та суперечності у сфері регулювання прав інтелектуальної власності (ІВ) роботодавця на об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ), створені працівниками у зв’язку з виконанням трудових обов’язків. Це важливо пам’ятати при оформленні трудових відносин з відповідною категорією працівників…

Інтернет як місце порушення прав інтелектуальної власності

Інтернет як місце порушення прав інтелектуальної власності У мережі Інтернет можуть бути розміщені лише ті об’єкти права інтелектуальної власності, які можуть бути представлені у цифровій формі: контент веб-сайтів; розпізнавальна частина доменних імен; метатеги. Неправомірне використання об’єкта інтелектуальної власності у мережі пов’язане, по-перше, з сутністю самого такого об’єкта, а по-друге, з фізичними можливостями цієї мережі. Так,…

Способи правового захисту ТМ при її копіюванні конкурентами

Способи правового захисту ТМ при її копіюванні конкурентами Реєстрація прав на торговельну марку, упакування продукції перед її запуском на ринок є необхідним інструментом для захисту своєї ділової репутації, прав на таку торговельну марку та виокремлення своєї продукції. Проте, непоодинокими є випадки, коли навіть після реєстрації права інтелектуальної власності на конкретну торговельну марку, виникає конфлікт стосовно…

Реєстрація нетрадиційних торговельних марок

Реєстрація нетрадиційних торговельних марок   Торговельна марка (знак для товарів та послуг) є одним з ключових факторів конкуренції, бо забезпечує захищеність товару чи послуги від дій конкурентів і закріплює позиції щодо товарів-замінників. Популярність торговельної марки має наслідком популярність самої компанії, зміцнює довіру партнерів, полегшує доступ компанії до необхідних ресурсів. Згідно статті 492 ЦК України, торговельною…

Використання музичного контенту в закладах громадського харчування

Підстави та порядок використання музичного контенту в закладах громадського харчування   У зв’язку з прийняттям Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» від 15 травня 2018 року, частина положень, якого набула чинності в другій половині 2019 року (далі – Закон), регулювання суспільних відносин, що виникають в…

Міжнародна реєстрація торгової марки

Міжнародна реєстрація торгової марки Як відомо, правова охорона торгової марки (знаку для товарів і послуг) поширюється лише на територію реєстрації ТМ. Звичайно, використання торгової марки можливе й за кордоном, але це до моменту зацікавленості іноземних конкурентів та їх реєстрації у відповідних реєстрах. Також можуть виникнути проблеми при експорті продукції, адже торгова марка повинна бути внесена…

Чи можна захистити дизайн закладу громадського харчування?

Чи можна захистити дизайн закладу громадського харчування? Створення вдалого дизайну закладу громадського харчування вимагає значних затрат як часу, так і коштів. Дизайн закладу, окрім естетичних функцій, виконує також ідентифікуючу роль – саме використання характерного дизайну в оформленні закладів відповідної мережі є одним із способів її ідентифікації.   Відтворення чужого дизайну може бути зумовлено не тільки…

Що загрожує власникам публічних закладів за незаконне використання об’єктів авторського права?

Що загрожує власникам публічних закладів за незаконне використання об’єктів авторського права?   Наприкінці липня 2018 року набув чинності Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав». У цій публікації пропонуємо дослідити одне з питань, яких стосується новий закон. Зокрема, про відповідальність власників публічних закладів за використання об’єктів…